Loading

Prof.Dr.

Osman TİTREK

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

otitrek@sakarya.edu.tr

(264) 295 7160

1-MAKALELER :
1 Osman Titrek , Demet Zafer-Gunes , Esra KaramanOSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; - PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’ VALUATION OF SCIENCE - 104 | PART B . SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES www.ijar.eu INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH - Vol.Part B; 2014; 6(4) - pp.104 - ISSN : - DOI : 10.7813/2075-4124.2014/6-4/B.17 - 2014
2 Mahmut POLATCAN , Osman TİTREKOSMAN TİTREK; - The Relationship Between Leadership Behaviors Of School  Principals And Their Organizational Cynicism Attitudes  - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.141 - pp. 1291 – 1303 - ISSN : - DOI : i: 10.1016/j.sbspro.2014.05.222 - 2014
3 OSMAN TİTREK; - Barriers to Women’s Leadership in Turkey - THE ANTHROPOLOGIST - Vol.18(1) - pp.135 - ISSN : 0972-0073 - DOI : - 2014
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Tasci, G; Titrek, O; - Evaluation of Lifelong Learning Centers in Higher Education: A Sustainable Leadership Perspective - SUSTAINABILITY - Vol.12 - DOI : 10.3390/su12010022 - JAN 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000521955600022
2 Titrek, O; Cobern, WW - Valuing Science: A Turkish-American comparison - INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION - Vol.33 - pp.401 - ISSN : 0950-0693 - DOI : 10.1080/09500691003628379 - English - Article - 2011 - WOS:000287439100004
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Titrek, O; - EMPLOYEE'S ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS IN TURKISH SCHOOLS - SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY - Vol.37 - pp.605 - ISSN : 0301-2212 - DOI : 10.2224/sbp.2009.37.5.605 - English - Article - 2009 - WOS:000269853900005
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Titrek, O; - The Level of Innovation Management of School Principals' in Turkey - ANTHROPOLOGIST - Vol.19 - pp.449 - ISSN : 0972-0073 - English - Article - 2015 - WOS:000353665600015
2 Titrek, O; Celik, O - Relations between Self-Awareness and Transformational Leadership Skills of School Managers - NEW EDUCATIONAL REVIEW - Vol.23 - pp.355 - English - Article - 2011 - WOS:000291711100026
3 Ekici, OO; Titrek, O - PERCEPTIONS OF PRINCIPALS AND TEACHERS CONCERNING THE ACHIEVED LEVEL OF ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE WITHIN PRIMARY SCHOOLS - HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - Vol. - pp.152 - ISSN : 1300-5340 - Turkish - Article - 2011 - WOS:000292177600014
4 Titrek, O; - The Change of School Employees' Organizational Justice (OJ) Perceptions Concerning Geography According to Socio-Culture - EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH - Vol.10 - pp.179 - ISSN : 1302-597X - English - Article - 2010 - WOS:000275269900011
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Deli̇oğlan, M., İpekli̇, N., Ti̇trek, O. - Effective School Research in Turkey: Content Analysis of Articles (2000-2020) - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.586 - DOI : 10.14686/buefad.959543 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Öztürk, O., Ti̇trek, O. - Teachers’ Perceptions on Causes of Organizational Dissent - Sakarya University Journal of Education - pp.623 - DOI : 10.19126/suje.794213 - eng - paper - 2020 - TRDizin
3 Osman Titrek, , Sayed Hassain Hashimi,, Ali Salim Ali and Hamadi Fadhil\ Nguluma - Challenges Faced by International Students in Turkey - The Antropologist - Vol.24(1) - pp.148-156 - ISSN : 0972-0073 - 2016
4 Osman Titrek - Relations between Trust in Principal and Shared Leadership - The Antropologist - Vol.24(1) - pp. 300-308 - ISSN : 0972-0073 - 2016
5 Osman Titrek, Ali Erkiliç, Emrah Süre, Mehmet Güvenç, Nurcan Temür Pek - The Socio-cultural, Financial and Education Problems of International Postgraduate Students in Turkey - Universal Journal of Educational Research - Vol. 4(12A) - pp.160-166 - DOI : 10.13189/ujer.2016.041320 - 2016
6 Osman TİTREK Mehmet Akif HAKKAKUL Samet VARLI - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMALARININ ETKİLİLİK DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE REHBER HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.15(1) - pp.264-280 - ISSN : 1303 - 0493 - 2015
7 Münevver Yalçınkaya; OSMAN TİTREK; MUSTAFA BAYRAKCI; - Islamic moral values of pre-service teachers for secondary schools - International Journal of Human Sciences - Vol.11 - pp.401-421 - ISSN : 1303-5134 - DOI : http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v11i1.2831 - 2014
8 Hande Poyraz & Doç:Dr. Osman TİTREK - Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi - Abant İZzet BAysal Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.131 - pp.115 - ISSN : 1303 - 0493 - temmuz - 2013
9 Osman Titrek, Mustafa Bayrakçı, Demet Zafer - ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - AKADEMİK BAKIŞ - Vol.17 - pp.88 - ISSN : 1694-528X - Eylül - 2009
10 TİTREK, O. - İŞYAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI - TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, SAYI:III - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - EYLÜL - 2005 - SAU
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Osman Titrek, Muammer Maral, Deniz Barut Kızılkaya - Investigating primary school teachers’ perception of conflict management strategies used by principals - International Journal of Human Sciences - Vol.12-2 - pp.1734-1755 - ISSN : 1303-5134 - DOI : http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3504 - 2015
2 Titrek, O., Polatcan, M., Zafer Güneş, D., Sezen, G. - THE RELATIONSHIP AMONG EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ), ORGANIZATIONAL JUSTICE (OJ), ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) - INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH - Vol.6(1) - pp.213-220 - DOI : 10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.30 - 2014
3 Titrek, O. ve Zafer, D. - İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - Vol.15 - pp.657 - ISSN : 1300-4832 - 2009 - SAU
4 Titrek, O., Bayrakcı, M., Zafer D. - Okul yöneticilerinin duygularını yönetme yeterlikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.9 - pp.55 - Aralık - 2009 - SAU
5 Titrek, O. - Emotional intelligence (EQ) levels of the senior students in secondary education system in Turkey based on teacher’s perceptions - International Journal of Human Sciences - Vol.61 - pp.712 - ISSN : 1303-5134 - 2009 - SAU
6 Titrek, O. - Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. [The level of organizational justice in schools according to school types] - International Journal of Human Sciences - Vol.62 - pp.551 - ISSN : 1303-5134 - 2009 - SAU
7 Cengiz, G.; Titrek, O. & Akgün, E. Ö. - Öğrencilerin ortaöğretim kurumu tercihinde okullarla ilgili faktörlerin etkisi. [The effects of the factors about schools on students’ preferring the collegues]. - International Journal of Human Sciences - Vol.41 - ISSN : 1303-5134 - 2007 - SAU
8 KARSLI, M.D.; GÜNDÜZ, H. B.; TİTREK, O. VE HAMEDOĞLU, M. A. - EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMALARINI ENGELLEYEN NEDENLER. I. ULUSLAR ARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - OCAK-MART - 2002 - SAU
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 TİTREK, O. - DUYGUSAL ZEKÂ (EQ) VE OKULLARDA DUYGUSAL ZEKÂNIN NASIL GELİŞTİRİLEBİLECEĞİ - İLKÖĞRETMEN DERGİSİ - pp.22 - OCAK - 2009 - SAU
2 KARSLI, M.D.; GÜNDÜZ, H. B.; TİTREK, O. VE YAMAN, E - EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİNİN KULLANABİLİRLİĞİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYINLARI - MAYIS - 2002 - SAU
3 TİTREK O. - İKİ BASAMAKLI (1998) VE TEK BASAMAKLI (1999) ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARININ BÖLGE VE İLLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 0 - SAU
4 TİTREK, O. - İKİ BASAMAKLI (1998) VE TEK BASAMAKLI (1999) ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ OKUL TÜRLERİNİN BAŞARILARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - 0 - SAU
5 CENGİZ, G., AKGÜN, Ö.E. & TİTREK, O. - ORTAÖĞRETİM KURUMU TERCİHİNDE ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ETKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 0 - SAU
6 TİTREK, O - MÜFREDAT LABORATUAR OKULU (MLO) KAPSAMI İÇERİSİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN TEMELİNİ OLUŞTURAN DEMİNG'İN 14 İLKESİNİN UYGULANMA DÜZEYİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 0 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman Titrek, Arzu Arslan, Merve Karanfil - Senior Education and Acquisition of a Hobby - 2016
2 Kocaman, O; - The Effects of Songs on Foreign Language Vocabulary Acquisition - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.116 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100014
3 Arslan, A; Karanfil, M; Titrek, O; - Senior Education and Acquisition of a Hobby - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.899 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100103
4 Demirtas, Z; Okten, P; - Analyzing Tutors and Learners Opnions Towards Adult Education in Public Education Centers: Expectations, Challenges and Solution Offers - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.318 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100038
5 Titrek, O; Arslan, A; Karanfil, M; - Senior Education and Acquisition of a Hobby - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.907 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100104
6 Arik, K; Bektas, M; - Level of Public Education Center Students' Digital Literacy: An Example of Duzce - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.635 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100075
7 Dogu, O; Karabay, O; Parlak, Z; - A New Model For In-Service Education In A Public Hospital: Web-Based Distance Education - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ICLEL 2016) - pp.618 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000392658100073
8 Kiremitcioglu, A; Tutkun, OF; - American schools in Turkey: Robert College - ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL - pp.226 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000382504900030
9 Titrek, O; Kazem, M; Yilan, A; Ilkay, N; - Turkish language proficiency: TOMER graduates - ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL - pp.8 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000382504900002
10 Titrek, O; Karatas, B; Gultas, S; - The problems during the postgraduate education: Of the teachers who continue their Phd education - ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL - pp.14 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000382504900003
11 Aydin, E; Sevmis, BY; Hayal, MA; - The determination of lifelong learning competence levels in social studies lesson - ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL - pp.168 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000382504900023
12 Olcum, D; Titrek, O; - Procedia Social and Behavioral Sciences - 7TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - Vol.197 - pp.1936 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2015.07.575 - English - Proceedings Paper - 2015 - WOS:000380613100305
13 Osman Titrek, Burçin Nural - The Classroom Justice Perceptions of High School Students - 2015
14 Dincer Olcum, Osman Titrek - The Effect of School Administrators’ Decision-Making Styles on Teacher Job Satisfaction - 2015
15 Titrek, O., Balcı Saygılı, D., Zafer-Güneş, D., & Sezen, G. - "Meslek Liseleri Yöneticilerinin Yönetme Becelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri” - 2014
16 Osman Titrek OSMAN TİTREK; -  THE LEVEL OF INNOVATION MANAGEMENT OF SCHOOL PRINCIPALS - 2014
17 Osman TİTREK , Şerife ÇETİN , Damla BÜLBÜL , A. Gökhan ASLANTÜRKOSMAN TİTREK; - Pedagojik Formasyon Alan Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine Ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine Yönelik Tutumları - 2014
18 Osman TİTREK & Demet ZAFER GÜNEŞ - THE RELATIONSHIP AMONG INNOVATION ĐN SCHOOL MANAGEMENT, SHARED LEADERSHIP AND TRUST SCHOOL PRINCIPALS - 27-28 May 2013, - 2013
19 MAhmut Polatcan & Osman TİTREK - The Relationship between Leadership Behaviors of School Principals and Their Organizational Cynicism Attitudes - 27-29 October 2013 - 2013
20 Doç:Dr. Osman TİTREK, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, Araş. Gör. Gözde Sezen - Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme: Bir Model Önerisi - 12-14 Aralık 2013 - 2013
21 Titrek, O., Yalçınkaya, M. & Bayrakçı, M. - Islamic Moral Values of Pre-Service Teachers of Secondary Schools". - 28-30 June 2012 - 2012
22 Osman TİTREK - The internationalization and Turkish Higher Education System - 25-26 Kasım 2012 - 2012
23 Osman TİTREK, Gözde SEZEN, Dinçer ÖLÇÜM - Teachers' Perceptions Related to The Coaching Skills of School Manager's - 28-30 June 2012 - 2012
24 TİTREK, O., ZAFER GÜNEŞ, D. - THE RELATİONSHİP BETWEEN SCHOOL ADMİNİSTER’S ATTİTUDES TOWARDS TECHNOLOGY AND THEİR TRANSFORMATİONAL LEADERSHİP SKİLLS - 4TH-6TH OF JULY - 2011 - SAU
25 Titrek, O; Gunes, DZ - THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTER'S ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGY AND THEIR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP SKILLS - EDULEARN11: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES - pp.803-814 - ISSN : 2340-1117 - Proceedings Paper - JUL 04-06, 2011 - 2011 - WOS:000326292900115
26 Titrek, O; Gunes, DZ; Chova, LG; Belenguer, DM; Martinez, AL; - EDULEARN Proceedings - EDULEARN11: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES - pp.803 - ISSN : 2340-1117 - English - Proceedings Paper - 2011 - WOS:000326292900115
27 OSMAN TİTREK - 2010 - SAU
28 SCHWARTZ, R., SCHUSTER, D., COBERN, W., APPLEGATE, B., TITREK, O. & ISKENDER, M. - ASSESSING TEACHERS’ ORIENTATIONS TOWARD INQUIRY SCIENCE TEACHING: INSTRUMENT DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COLLABORATION - AUGUST 31 – SEPTEMBER 4 - 2009 - SAU
29 SEVINÇ, V., TITREK, O. & ÖNDER, İ. - ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞITIME ILIŞKIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERI - 10 HAZIRAN - 2009 - SAU
30 OSMAN TİTREK - 2008 - SAU
31 OSMAN TİTREK - 2008 - SAU
32 TITREK, O. & GÜMÜS, F. - ÖGRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA YETERLIKLERINE SAHIP OLMA DÜZEYLERI - MAYIS 7-9 - 2007 - SAU
33 TITREK, O., ERDEN A, & ERDEN, H. - GÜNEY VE KUZEY KIBRIS’TAKI ORTAÖGRETIM ÖGRETMENLERININ DUYGUSAL ZEKA (EQ) YETERLILIKLERINI MESLEKI YASAMDA KULLANMA DÜZEYLERI - MAYIS 7-9 - 2007 - SAU
34 TİTREK, O.; HORZUM, B. & AYAS, T. - İNTERNET DESTEKLİ EĞİTİMİN ETİK DEĞERLERİ VE GEREĞİ - 8-10 EKİM - 2004 - SAU
35 OSMAN TİTREK - 2004 - SAU
36 TİTREK, O. - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ VE ÜNİVERSİTEDEKİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYİ - 5 EKİM - 2003 - SAU
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Titrek, O., & Sezen Gültekin, G. - Barriers and Facilitators to Lifelong Learning: A Qualitatıve Study based on Teachers’ Views - 2018
2 Assoc. Prof.Dr. Osman TİTREK Sayed Hassain HASHİMİ Ali Salim ALİ Hamadi Fadhil NGULUMA - THE CHALLENGES FACED BY INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY - 2015
3 Assoc. Prof.Dr. Osman TİTREK Mohammed KAZEM Ali YILAN Nuray İLKAY - TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY EVALUATION: SAKARYA UNIVERSITY TÖMER GRADUATES - 2015
4 Assoc. Prof. Dr. Osman TİTREK Muammer MARAL Deniz Barut KIZILKAYA - INVESTIGATING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTION OF CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES USED BY PRINCIPALS - 2015
5 Bekir KARATAŞ Assoc. Prof.Dr. Osman TİTREK Saadet Gültaş - DOKTORA ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ SORUNLARI - 2015
6 Titrek, O., Bayrakcı, M. & Zafer Güneş, D. - Women Can Be Leaders in Society - 3-5 MAYIS 2012 - 2012
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman TİTREK, Nurgül KOCAMAN, G. Özlem ATEŞOĞLU, Mine GÖKTEKİN - 3+1 Eğitim Modelinin Öğrenci Üzerindeki Etkililiği - mayıs - 2013
2 Osman Titrek, Hasan Konak & Ayfer Titrek - Öğretmen adaylarının özbilinç düzeyi ile karar verme becerileri arasındaki ilişki düzeyi - 10-11 Mayıs 2013 - 2013
3 Muhammed Çelik & Osman Titrek - ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ve GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (BAĞCILAR ve BAKIRKÖY İLÇELERİ ÖRNEĞİ) - 10-11 MAyıs 2013 - 2013
4 Osman TİTREK, Demet ZAFER GÜNEŞ, Gözde SEZEN, Dinçer ÖLÇÜM - Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki - 10-11 Mayıs 2013 - 2013
5 TİTREK, O., POLATCAN, M - İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRE ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK, ÖZBİLİNÇ VE DUYGULARI YÖNETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ - 16-17 NİSAN - 2011 - SAU
6 OSMAN TİTREK - 2011 - SAU
7 OSMAN TİTREK - 2011 - SAU
8 OSMAN TİTREK - 18 EYLÜL-21 EKİM - 2010 - SAU
9 OSMAN TİTREK - 2010 - SAU
10 OSMAN TİTREK - 19 MART - 2010 - SAU
11 OSMAN TİTREK - 2010 - SAU
12 OSMAN TİTREK - 2010 - SAU
13 OSMAN TİTREK - 2009 - SAU
14 OSMAN TİTREK - 2009 - SAU
15 TİTREK, O., ÖNDER, İ. & KARSLI, M.D. - SOSYO-KÜLTÜREL VE YÖNETSEL AÇIDAN ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ - 1-3 EKİM - 2009 - SAU
16 BARUT, E. & TITREK, O. - SINAVLA ATANAN YÖNETICILERLE SINAVSIZ ATANAN YÖNETCILERIN YÖNETIM SÜREÇLERININ DEGERLENDIRILMESI - 05-07 EYLÜL - 2007 - SAU
17 OSMAN TİTREK - 2007 - SAU
18 TOYTOK, E. H. & TITREK, O. - ÖĞRETMENLERIN DUYGUSAL ZEKA YETERLIKLERINI SINIF YÖNETIMINDE KULLANMA DÜZEYLERI-ADAPAZARI ILI ÖRNEĞI - 28-30 EYLÜL - 2005 - SAU
19 SAKA, A. Z., TİTREK O. & SAKA A. - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİKLERİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI - 28-30 EYLÜL - 2005 - SAU
20 Titrek O.,Horzum M. B. ve Ayas T. - İnternet Destekli Eğitimin Etik Değerleri ve Gereği - 8-10 Ekim - 2004 - SAU
21 ERKAN YAMAN; - Duygusal Zekâ Yeterliklerinin Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Programlarında Uygulanabilirlik Düzeyi - 2002
22 OSMAN TİTREK - 2001 - SAU
23 OSMAN TİTREK - 0 - SAU
24 OSMAN TİTREK - 26 MART 2010 - 0 - SAU
25 OSMAN TİTREK - 19.06.2002 - 0 - SAU
26 OSMAN TİTREK - 14.11.2006 - 0 - SAU
27 OSMAN TİTREK - 17.05.2007 - 0 - SAU
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Gozde Sezen-Gultekin, Osman Titrek, Ana Campina, Carlos Francisco De Sousa Reis (Editors) - Positive organizational psychology and leadership in organizational behavior and culture - Frontiers Media SA - 2023
2 O Titrek, A Stavicka, A Campina, G Sezen-Gultekin, CFDS Reis (Editors) - Emotions and Leadership in Organizations and Educational Institutes - Frontiers Media SA - 2023
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Vural, Ö. F., Titrek, O., Bayrakcı, M., Sezen-Gultekin, G. - Basics and Theories of Creativity. In: Creative Learning for Entrepreneurship - Spain: Octaedro Editorial, Barcelona - 2023
2 Sezen-Gultekin, G., Bayrakcı, M., Titrek, O., Vural, Ö. F. - The Basic Principles of Entrepreneurship. In: Creative Learning for Entrepreneurship - Spain: Octaedro Editorial, Barcelona - 2023
3 OSMAN TİTREK; DEMET ZAFER GÜNEŞ; GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN - Creativity and Education”, (Ed. Osman TİTREK), In: Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education - Lambert Academic Publishing - 2015
4 OSMAN TİTREK; DEMET ZAFER GÜNEŞ; GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN - "European Union Citizenship and Democracy”, (Ed. Osman TİTREK), In: Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education - LAP Lambert Academic Publishing - 2015
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Editor: Lokanath Mishra including my part of paper as well. - Internationalization of Higher Education - Shipra Publication-India - pp.261 - Mayıs 2013 - 2013
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Osman TitrekOSMAN TİTREK; - IQ dan EQ ya Duyguları Zekice Yönetme - Pegem - Vol.4 - pp.240 - 2014
2 Osman TİTREK, - "Yönetimde Yeni Yaklaşımlar" ( 15-Yurt içinde yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı ) 2nci baskı - PegemA Yayınları - Şubat - 2013
3 Osman Titrek - IQdan EQya Duyguları Zekice Yönetme - PegemA YAyıncılık - pp.242 - Mart 4.ncü baskı - 2013
4 Osman TİTREK - IQdan EQya Duyguları Zekice Yönetme,3ncu baskı - PegemA YAyıncılık - pp.3202 - 2011
5 Osman Titrek, - IQdan EQya Duyguları Zekice Yönetme, , , - PegemA YAyıncılık - pp.2202 - 2010
6 TİTREK, O - IQ DAN EQ YA: DUYGULARI ZEKİCE YÖNETME - PEGEMA YAYINCILIK - pp.162 - - - 2007 - SAU
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 DEMET ZAFER GÜNEŞ; - Sınıf Yönetimi - Maya Akedemi - Vol. - pp.13 - 2014
2 Osman TİTREK - Yönetimde Yeni Yaklaşımlar - PegemA Yayınları - pp.410 - Eylül - 2010
3 TİTREK, O., KAMİLE DEMİR & CEVAT ELMA - ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL ZEKÂYI GELİŞTİRME.” ÖĞRENEN ÖRGÜTLERİN DİNAMİKLERİ - ANKARA: SANDAL YAYINLARI - 0 - SAU
4 TİTREK O. , PROF. DR. Ş. ŞULE ERÇETİN - “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLERİ.” İLKGÜNDEN BAŞÖĞRETMENLİĞE - ANKARA: ASİL YAYINLARI - 0 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 OSMAN TİTREK; - Türk Eğitim Sistemi  - - Vol. - pp.220 - 2013
2.12 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN ÖZEL KURULUŞLAR (2547 DIŞINDAKİ TTO VE SANAYİ KURULUŞLARI İLE YAPILAN AR-GE, YENİLİK VE ÖZGÜN TASARIM PROJELERİ) İLE YAPILAN EN AZ 12 AY SÜRELİ PROJELERDE ARAŞTIRMACI OLMAK (DERLEME VE RAPOR HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI HARİÇ) :
1 Osman TİTREK, - The development of entrepreneurship through interactive encouragement of creativity in education-DETICE - Vol.61087 - DOI : Devam Ediyor - 2013-1-TR1-ERA10-48732 - 2013
2 Yrd. Doç:Dr. Mustafa Bayrakçı Doç:Dr. Osman TİTREK Yrd. Doç.Dr. Ö. Erkan Akgün - Developing Effective Schools for Inclusion-DESI 2 - Vol.50000 - 2013
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 NALAN KARAASLAN & Osman TİTREK - İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri (Akyazı Örneği), Haziran 2012 - DOI : Tamamlandı - Tezsiz YL Programı Bitirme Projesi - 2012
2 Fadime Altın ÖZDEMİR & Osman TİTREK - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL İKLİME İLİŞKİN ALGILARI (Akyazı Örneği)Yıl: - DOI : Tamamlandı - Tezsiz YL Bitirme Projesi - 2012
3 Osman TİTREK,Mustafa KEMER - Ortaöğretim okullarında örgütsel adaletin okul iklimine etkisi (Kocaeli İli örneği) - Vol. 3000 - DOI : Durduruldu - 2011-70-01-005 - 2011
4 Osman TİTREK,Bilal ŞEN - Bir eğitim yönetimi bilgi sistemi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin (MEBSİS-Eokul vb.) örgütsel etkililik açısından incelenmesi (Sakarya İli örneği) - Vol. 3000 - DOI : Durduruldu - 2011-70-01-021 - 2011
5 Osman TİTREK,Mustafa KEMER - Ortaöğretim okullarında örgütsel adaletin okul iklimine etkisi (Kocaeli İli örneği) - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2011 - SAU-EBYLTEZ -2011-70-01-005
6 Osman TİTREK,Bilal ޞEN - Bir eğitim yönetimi bilgi sistemi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin (MEBSİS-Eokul vb.) örgütsel etkililik açısından incelenmesi (Sakarya İli örneği) - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2011 - SAU-EBYLTEZ -2011-70-01-021
7 Osman TİTREK,Ferdi KOVAÇ - Sınıf Yönetiminde öğretmenlerin Liderlik Davranışlarnı Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kosova-da Türkçe Konuşan öğretmenler İle Adapazarı-ndaki öğretmen Görüşleri) - Vol.2000 - DOI : Tamamlandı - 3 - 2010 - SAU-SBYLTEZ -2010-60-01-010
8 Osman TİTREK,Ferdi KOVAÇ - Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Liderlik Davranışlarnı Gerçekleştirme Düzeyine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kosova-da Türkçe Konuşan Öğretmenler İle Adapazarı-ndaki Öğretmen Görüşleri) - Vol. 2000 - DOI : Tamamlandı - 2010-60-01-010 - 2010
9 Başer, Eşref - Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerinin Sorunları - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
10 Portek, Tuba - İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Dönüşümcü Liderlik Becerileri ile Duyguları Yönetme Yeterlikleri Arasındaki İlişki - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
11 Karaoğlu, Taner - Polis Memurlarının Duyguları Yönetme Yeterliği ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki (Sakarya İli Örneği) - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
12 Mutlugil, Sennur - İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Dönüşümcü Liderlik Arasındaki İlişki - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
13 Özdemir Altın, Fadime - Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Okullarının Örgütsel İklimine İlişkin Algıları- Akyazı İlçesi Örneği - DOI : Tamamlandı - 0 - SAU
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Osman TİTREK,Mehmet Ali HAMEDOĞLU,Demet ZAFER GÜNEŞ,Gözde SEZEN - Okul Yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatındaki Değişiklikleri İzleme Düzeyleri - Vol. 16500 - DOI : Tamamlandı - 2012-06-00-002 - 2012
2 Osman Titrek, Muhammed Çelik - İlköğretim Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik ve Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişki - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 2012-70-01-020 - 2012
3 Osman TİTREK, Hacer İlhan - Öğretmen Algılarına Göre Kurumsal Sinizmin Okul Yöneticisinin Davranışsal Liderlik Becerilerini Uygulama Düzeyleri Üzerindeki Etkisi - Vol.3000 - DOI : Devam Ediyor - 2012-70-01-019 - 2012
4 Osman TİTREK,Demet ZAFER - Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ile Dönüşümcü Liderlik Becerileri Arasındaki İlişki - Vol. 11500 - DOI : Tamamlandı - 2010-06-10-002 - 2010
5 Osman TİTREK,Demet ZAFER - Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ile Dönüşümcü Liderlik Becerileri Arasındaki İlişki - Vol.11500 - DOI : Devam Ediyor - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-06-10-002
6 Titrek, O. - ASSESSİNG TEACHERS’ ORİENTATİONS TOWARD INQUİRY SCİENCE TEACHİNG: INSTRUMENT DEVELOPMENT AND INTERNATİONAL COLLABORATİON - DOI : Devam Ediyor - 1 - 2008 - SAU
7 TİTREK, O. & W.W. COBERN - TÜRKİYE VE ABD’DEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME YÖNELİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ: BİR KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMA - DOI : Tamamlandı - 1 - 2006 - SAU
8 Titrek, O. - SAKARYA İLİNİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI - DOI : Tamamlandı - 1 - 2001 - SAU
9 DOI : Tamamlandı - 1 - 0 - SAU
9.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Emotions and leadership in organizations and educational institutes - Frontiers in Physchology - 2023
2 Positive Organizational Psychology and Leadership in Organizational Behavior and Culture- Frontiers in Physchology - 2023
3 https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Leadership_Education_Sustainability?view=compact&listby=date Sustainability - 2020
4 The Antropologist - 2016
5 OSMAN TİTREK; - Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi - 2014
9.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 International Journal of Human Sciences - 2015
2 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - 2015
3 International Journal of Human Sciences - 2015
4 International Journal of Human Sciences - 2015
5 International Journal of Creative research Thoughts - 2015
6 Acme International Journal of Multidisciplinary Research ISSN : 2320 - 236X - 2015
7 The Online Journal of Quality in Higher Education - 2015
8 OSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; - SUJE  - 2014
9 OSMAN TİTREK; - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  - 2014
10 OSMAN TİTREK; - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2014
11 OSMAN TİTREK; - Uluslararası Aile ve Çocuk Eğitim Dergisi  - 2014
12 International Conference Psychology Education, Guidance & Counselling 2013 - 2013
13 Sakarya University Journal of Education-SUJE - 2013
14 International Conference on Quality in Higher Education Advisory Board Membership - 2013
15 Empirie- Hradec Cralove Education Faculty Journal - 2013
16 OSMAN TİTREK; - Uluslararası Aile ve Çocuk Eğitim Dergisi  - 2013
17 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2013
18 ULES6 ulusal sempozyumu bilim kurulu - 2013
19 TOJNED", - 2012
20 International Psikolojik danışma ve eğitim sempozyumu - 2012
21 Uluslarası HAkemli Aile, Çocuk ve Eğitim Dergisi - 2012
22 Uluslararası HAkemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi - 2012
23 International Journal of Education and Research Editorial Board Memebership - 2012
24 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2012
25 Sakarya University Journal of Eductaion (SUJE) - 2012
26 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - 2012
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 ICLEL 2015 Conference Prooceeding Book - 2016
2 OSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; - TOJNED - 2014
3 OSMAN TİTREK; - Akademik Bakış - 2014
4 OSMAN TİTREK; - International Journal of Creative research Thoughts - 2014
5 OSMAN TİTREK; - Acme International Journal of Multidisciplinary Research - 2014
6 OSMAN TİTREK; - Uluslarası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi - 2014
7 OSMAN TİTREK; - İnsan Bilimleri Dergisi  - 2014
8 OSMAN TİTREK; - Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi - 2014
9 HBAB- International Refereed Journal of Humanities and Academic Science", 2012 , - 2013
10 Educational Administration: Theory and Practice Editorial Board Memebership", 2012 , - 2013
11 International Journal of Creative Research Thoughts - 2013
12 In ternational Journal of Multidisciplinary Research Acme International Journal of Multidisciplinary Research ISSN : 2320 - 236X - 2013
13 Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi - 2013
14 TOJNED - 2013
15 International Journal of Crative Research Thoughts - 2012
16 UHBAB- International Refereed Journal of Humanities and Academic Science - 2012
17 TOJNED - 2012
18 Educational Administration: Theory and Practice Editorial Board Memebership - 2012
19 Quest International Multidisciplinary Research Journal ISSN No. : 2278 - 4497 Quest International Multidiciplinary Research Journal - 2012
20 International Journal of Creative Research Thoughts - 2012
21 In ternational Journal of Multidisciplinary Research Acme International Journal of Multidisciplinary Research ISSN : 2320 - 236X", 2013 , - 2012
22 International Journal of Human Science - 2012
9.4-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Entrepreneurship Via Creativity for European Citizenship in Education - 2015
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Mevlana Eğitim Dergisi - 2015
2 Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi - 2015
3 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2015
4 UHBAP Uluslarası Hakemli İnsan ve Akademik Bilimler Dergisi - 2015
5 EBAD-JESR - 2015
6 OSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; - Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi EBAD-JESR - Vol.1 - 2014
7 OSMAN TİTREK; - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi - Vol.1 - 2014
8 OSMAN TİTREK; OSMAN TİTREK; - UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akedemik Bilimler Dergisi  - Vol.1 - 2014
9 Eğitim Yönetimi Makale Adı: The Comparison of Elementary School Administrators’ Authentic Leadership and Psychological Capital Features - Vol.2 - 2013
10 EBAD-JESR - Vol.3 - 2013
11 Educational Research and Review - Vol.2 - 2013
12 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi I. Uluslarası KAtılımlı Öğretmen Yet. ve Gelş. Semp Özel Sayısı 2013 - Vol.3 - 2013
13 HAcettepe Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi 43 ncü sayı, 2012, http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/english/board_of_reviewers/board_of_reviewers_issue43.html, - Vol.1 - 2012
14 Trakya Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
15 Trakya Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.2 - 2012
16 Ege Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.3 - 2012
17 International Journal of Education and Research - Vol.3 - 2012
18 Akademik Bakış - Vol.2 - 2012
19 HAcettepe Üniversitesi Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.1 - 2012
20 Mehmet Akif Ersoy Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.2 - 2012
21 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.3 - 2012
22 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim FAkültesi Dergisi - Vol.2 - 2012
23 Abant İzzet BAysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2012
24 SAU Eğitim Bilimleri Dergisi- SUJE - Vol.3 - 2012
25 Eğitim Yönetimi Dergisi - Vol.2 - 2012
26 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2012
27 International Journal of Human Sciences - Vol.2 - 2012
28 Soscial Behavior and Personality - Vol.1 - 2012
29 SOCİAL BEHAVİOUR AND PERSONALİTY - 2010 - SAU
30 DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ - 2010 - SAU
31 AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ - 2010 - SAU
32 INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL ADMİNİSTRATİON AND LEADERSHİP - 2010 - SAU
33 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2009 - SAU
34 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2009 - SAU
35 ULUSLAR ARASI İNSANBİLİMLERİ DERGİSİ/E-DERGİ - 2009 - SAU
36 AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ - 2009 - SAU
37 MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2008 - SAU
38 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - 2008 - SAU
39 MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2007 - SAU
40 MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2006 - SAU
41 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - 2005 - SAU
42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - 2005 - SAU
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Akademik Başarı ve İşbirliği Ödülü - Liepaja Üniversitesi Letonya - 2016
2 İşbirliği ve Akademik Başarı Ödülü - Moravian University College Olomouc - 2016
3 Osman TİTREK - SSCI KApsamındaki dergide yayın (800 TL) - TUBİTAK - 2011
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 İndeksli Yayın Ödülü - Sakarya Üniversitesi - 2016
2 Doç.Dr. OSman TİTREK - SAkarya ÜnÜiversitesi 2012 yılı Sosyal Bilimler akademik performans ödülü - Sakarya Üniversitesi - Eylül - 2013
3 SSCI A1 KAPSAMINDAKİ DERGİDE YAYIN YAPMA KARŞILIĞI 1200 TL PARA ÖDÜLÜ - ULAKBİM - 2011 - SAU
4 SOSYAL BİLİMLER ALANINDA EN ÇOK YAYIN YAPAN YILIN ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDÜLÜ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EKİM - 2011 - SAU
5 SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİDE YAYIN YAPMA KARŞILIĞI 800 TL PARA ÖDÜLÜ - ULAKBİM - 2010 - SAU
6 SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİDE YAYIN YAPMA KARŞILIĞI 800 TL PARA ÖDÜLÜ - ULAKBİM - 2009 - SAU
7 BİLİM YAYIN TEŞVİK KOMİSYONU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2007 - SAU
8 BİLİM YAYIN TEŞVİK KOMİSYONU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2006 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 EĞRİBOYUN, DURSUN - ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2009 - SAU
2 Prof. Dr. Ali Balcı - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı. - Osman Titrek - ISSN : Prof. Dr. Ali Balcı - Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Yönetimi ve Denetimi - 2004
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ve GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (BAĞCILAR ve BAKIRKÖY İLÇELERİ ÖRNEĞİ) - Muhammed Çelik - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - EYD - 2013
2 - "OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", - Mahmut POLATCAN, - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi ve Denetimi - 2013
3 - Sınıf yönetiminde öğretmenlerin liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyine ilşkin karşılaştırmalı bir araştırma (KOSOVADA TÜRKÇE KONUŞAN ÖĞRETMENLER İLE ADAPAZARINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ) - FERDİ KOVAÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2010
4 OSMAN TİTREK - OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZBİLİNÇ YETERLİLİĞİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÖZNUR ÇELİK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ - 2010
5 OSMAN TİTREK - İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DÜZEYİ - NEŞE KAZANCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2010
6 ÖZNUR ÇELİK - OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZBİLİNÇ YETERLİLİĞİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - ŞUBAT - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ - 2010 - SAU
7 KAZANCI, NEŞE - İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2010 - SAU
8 KOVAÇ, FERDİ - SINIF YÖNETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (TÜRKİYE-KOSOVA ÖRNEĞİ) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Yönetimi ve Denetimi - 2010 - SAU
9 ZAFER, DEMET - İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2008 - SAU
10 OSMAN TİTREK - İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ - DEMET ZAFER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2008
11 OSMAN TİTREK - "ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR"(DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ) - REŞAT BAŞEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ - 2007
12 OSMAN TİTREK - REMİ VE ÖZEL İLK ÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN İLZENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN KULLANMA DÜZEYLERİ - MUHAMMET BAHADIR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2007
13 OSMAN TİTREK - İLKÖĞRETİM OKULLARININ SINAVLA ATANAN YÖNETİCİLERLE SINAVSIZ ATANAN YÖNETİCİLERİN YÖNETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - EROL BARUT - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ - 2007
14 OSMAN TİTREK - RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ZEKA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (SAKARYA İLİ ÖRENEĞİ) - ÖZLEM EKİCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ - 2007
15 BARUT, EROL - SINAVLA VE SINAVSIZ ATANAN YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2007 - SAU
16 OĞUZ, ÖZLEM - İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÖRGÜTSEL ZEKÂ DÜZEYLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2007 - SAU
17 MUHAMMET BAHADIR - REMİ VE ÖZEL İLK ÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN İLZENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN KULLANMA DÜZEYLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ağustos - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2007 - SAU
18 SEVER, TÜRKAN A. - İLKÖĞRETİM OKULLARINDA NORM KADRO YÖNETMELİĞİ UYGULANMASININ 2001-2002 VE 2005-2006 YILLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2006 - SAU
19 CENGİZ, GÖNÜL - ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM KURUMU TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN BAZI FAKTÖRLERİN ETKİ DURUMU(ADAPAZARI ÖRNEĞİ) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 2006 - SAU
20 OSMAN TİTREK - İLKÖĞRETİM OKULLARINDA NORM KADRO YÖNETMELİĞİ UYGULANMASININ 2001-2002 VE 2005-2006 YILLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (İSTANBUL İLİ-KARTAL İLÇESİ ÖRNEĞİ) - TÜRKAN AKSAKAL SEVER - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2006
21 OSMAN TİTREK - ÖĞRENCİLERİN ORTA ÖĞRETİM KURUMU TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN BAZI FAKTÖRLERİN ETKİ DURUMU (ADAPAZARI ÖRNEĞİ) - GÖNÜL CENGİZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2006
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE YAŞAM BOYU EĞİTİMİN YÖNETİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 VERİ ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
5 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
7 EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
9 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 YAYGIN EĞİTİM: TEORİ VE PERSPEKTİF - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGU - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 VERİ ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE YENİLEŞME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
16 EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
19 YAYGIN EĞİTİM: TEORİ VE PERSPEKTİF - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
22 YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 EĞİTİM YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYG. - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
26 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
27 VERİ ANALİZİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 YAYGIN EĞİTİM: TEORİ VE PERSPEKTİF - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
31 EĞITİM İSTATİSTİĞİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI* - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
32 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
33 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE YAŞAM BOYU EĞİTİMİN YÖNETİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
34 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
35 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
36 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
37 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
39 OKUL KURMA VE GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
40 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
41 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
42 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
43 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
44 OKUL KURMA VE GELİŞTİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
45 OKUL KURMA VE GELİŞTİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
46 OKUL KURMA VE GELİŞTİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
47 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
48 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
49 EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
50 DENETİMDE YENİ YAKL.VE TÜRK EĞİTİM SİST.DEN.(2007) - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
52 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
53 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
54 EĞİTİM YÖNETİMİNİN YASAL TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
55 DENETİMDE YENİ YAKL.VE TÜRK EĞİTİM SİST.DEN.(2007) - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
56 EĞITİM İSTATİSTİĞİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI* - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 EĞİTİM VE ÖĞRETİME GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 OKUL VE SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 OKUL VE SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 EĞİTİM VE ÖĞRETİME GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
6 OKUL VE SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
7 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
8 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
9 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
10 OKUL VE SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
11 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
12 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
13 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
14 SINIF YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
15 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
16 SINIF YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
17 SINIF YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
18 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
19 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
20 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
21 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
22 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
23 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
24 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
25 SINIF YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
26 MB SEÇ:DUYUŞSAL EĞİTİM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
27 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
28 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
29 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
30 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
31 MB SEÇ:DUYUŞSAL EĞİTİM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 1 st International Conference on Life Long Learning and Leadership For All - ICLEL 2015 - 2015
2 ENTEP 2014 (Enabling Teachers for Entrepreneurship Education) - 2014
3 DETICE (The Development of Entrepreneurship Through Interactive encouragement of Creativity in Education ) - 2014
4 OSMAN TİTREK; - Detice - 2014
5 OSMAN TİTREK; - USDEC - 2014
6 DESİ 3 - 2014
7 EJER - 2014
8 ICQH 2013 - 2013
9 ICQH 2013 - 2013
10 ICQH 2013 - 2013
11 Gülsüm Azeri Konferans: Kadın Liderliği Programı Başkanlığı ve organizasyonu - 2012
12 Doç.Dr. Osman TİTREK, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Bayrakçı, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, "Kadın Liderliği projesi Romanya Faaliyetinin Yönetimi 2", 2012, - 2012
13 KAdın Liderliği Türkiye Programı Organizasyonu ve Yönetimi - 2012
14 The internationalization and Turkish Higher Education System, International Conference on Internationalization of Higher Education, 25-26 Kasım 2012, Bijnor-India, 2012, - 2012
15 The internationalization and Turkish Higher Education System, International Conference on Internationalization of Higher Education, 25-26 Kasım 2012, Bijnor-India, 2012, - 2012
16 INTERNATİONAL COUNSELİNG AND EDUCATİON CONFERENCE-ICEC ADVİSORY BOARD ÜYELİĞİ, 3-5 MAYIS, İSTANBUL, 2012, - 2012
17 Doç.Dr. Osman TİTREK, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Bayrakçı, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, "Kadın Liderliği projesi Romanya Faaliyetinin Yönetimi", KAsım 2011, www.womenlead.sakarya.edu.tr, - 2011
18 KOSOVA PRİZREN EĞİTİM FAKÜLTESİ (2010). ÖĞRETİM LİDERLİĞİ SEMİNERİ. 28/05/2010-02/06/2010, HEDEF KİTLE: KOSOVA’DA TÜRKÇE KONUŞAN VE ÖĞRETİM YAPAN ÖĞRETMENLER İLE KOSOVA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ - 2010 - SAU
19 AB GRUNDTVİG ÖĞRENME ORTAKLIĞI PROGRAMI (2010-2012). DEVELOPİNG WOMEN’S LEADERSHİP SKİLLS İN SOCİETY. AB PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ. HENDEK HALK EĞİTİM MERKEZİ- SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAKLIĞI - 2010 - SAU
20 AB ERASMUS PROGRAMI (2007). DERS VERME HAREKETLİLİĞİ. İTALYA: GENOVA UNİVERSİTESİ - 2007 - SAU
21 AB ERASMUS PROGRAMI (2007). DERS VERME HAREKETLİLİĞİ. BELÇİKA: KATHO HOGE SCHOOL LİMBURG - 2007 - SAU
22 WESTERN MİCHİGAN UNİVERSİTY (2007-2008). SCHOLAR ACADEMİCİAN. KALAMAZOO, MİCHİGAN, USA - 2007 - SAU
23 AB ERASMUS PROGRAMI (2007). DERS VERME HAREKETLİLİĞİ. ÇEK CUMHURİYETİ: HRADEC KRALOVE UNİVERSİTESİ - 2007 - SAU
24 AB GRUNDTVİG 3 PROGRAMI (2006). VİSİONARY LEADERSHİP AND COLLABRATİVE LEARNİNG PROGRAMI. LONDRA: KİNGSTON UNİVERSİTESİ. - 2006 - SAU
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 ejercongress - 2015
2 International Conference on Primary Education - 2015
3 Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi - 2015
4 OSMAN TİTREK; - 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği - 2014
5 Osman TİTREK - INTE 2014 Paris Editorial Board Membership - 2014
6 Osman TİTREK - EJER CONGRESS - 2014
7 OSMAN TİTREK; - Veri analizi ve İstatistik ders Notu - 2014
8 Doç.Dr. OSman TİTREK - International Congress Advisory Board Membership - 2013
9 Doç.Dr. OSman TİTREK - ICQH ADVISORY BOARD MEMBERSHIP - 2013
10 Osman TİTREK - INTERNATIONAL JOURNAL OF PEACE, EDUCATION AND DEVELOPMENT ADVİSORY BOARD MEMBERSHIP - 2013
11 Doç:Dr. Osman TİTREK - Dershaneler ve TES - 2013
12 Doç.Dr. OSmna TİTREK - DESI 2 Keynote Speaker and Opening Lesson Spain - 2013
13 Doç dr osman titrek - Ice-c 2013 advisory board membership - 2013
14 Doç.Dr. OSman TİTREK - Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği Üyeliği-EYEDDER - 2013
15 Osman TİTREK - International Conference on New Horizons in Education / Advisory Board üyeliği - 2013
16 International Conference Psychology Education, Guidance & Counselling 2013 ADVISORY BOARD MEMBERSHİP - 2013
17 Doç.Dr. OSman TİTREK - Duygusal Zeka ve Liderlik - 2013
18 Gençlik ve Spor Bakanlığı - Gençlik ve Spor BAkanlığı Yeni Vizyon Çalıştayı 24-26 Mayıs - 2013
19 Doç.Dr. OSman TİTREK - Sınıf Yönetimi Ders Notları- Din Görevlileri Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı - 2012
20 Doç.Dr. Osman TİTREK, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Bayrakçı, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş - "Kadın Liderliği projesi Romanya Faaliyetinin Yönetimi" - 2012
21 Doç.Dr. Osman TİTREK, Yrd. Doç.Dr. Mustafa BAyrakçı, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, Araş. Gör. Gözde Sezen - Kadın Liderliği Türkiye Programının Yönetimi - 2012
22 Osman Titrek, Mehmet Ali HAmedoğlu, Demet Zafer Güneş, Gözde Sezen - SAKARYA'da Eğitimi İzleme Çalışma Raporu - 19.12.2012 - 2012
23 Doç.Dr. Osman TİTREK - Advisory Board Üyeliği - 2012
24 Doç dr osman titrek - Keynote speaker and opening speech in DESI project - 2012
25 Doç.Dr. OSman TİTTEK, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, Araş. Gör. Gözde Sezen - Türk Kültür Gecesi Organizasyonu - 2012
26 Doç.Dr. OSman TİTREK - Pedagojik Formasyon program Eğitimleri - 2012
27 Osman TİTREK - Pedagojik Formasyon Eğitimleri Bahar yarıyılı - 2012
28 Doç.Dr. OSman TİTREK - Eğitim Yöneticleri Derneği Üyeliği-EYEDDER - 2012
29 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu-Uşak 17-19 Eylül 2012 - 2012
30 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu-Uşak 17-19 Eylül 2012 - 2012
31 Osman TİTREK - Çocuğunuzun Zekasını NAsıl Geliştirebiliriz? Söyleşisi - 2012
32 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Koordinatörlüğü - 2011
33 Osman TİTREK - SAU Eğitim Bilimleri Bölümü FArabi Koordinatörlüğü - 2011
34 ADAPAZARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (2011). YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE EĞİTİM BECERİLERİ. HEDEF KİTLE: EĞİTİMCİ HEMŞİRELER - 2011 - SAU
35 Doç.Dr. Osman TİTREK - Kadın Liderliği projesi Romanya 1 Programının Yönetimi - 2011
36 Osman TİTREK - Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği - 2010
37 Osman TİTREK - "SAU Eğitim Bilimleri Bölümü FArabi Koordinatörlüğü", - 2010
38 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2010
39 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2009-2010). “EĞİTİM BİLİMİNİN TEMELLERİ.” EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ, BURSA: POLİS KOLEJİ EĞİTİM MERKEZİ. 20 KASIM- 20 NİSAN 2010. HEDEF KİTLE: KOMİSER ADAYLARI. - 2010 - SAU
40 . C. BAŞBAKANLIK (2010). “DUYGU YÖNETİMİ.” EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ, BAŞBAKANLIK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, 28 HAZİRAN-08 TEMMUZ 2010. HEDEF KİTLE: BAŞBAKANLIK KORUMALARI EĞİTİCİLERİ. - 2010 - SAU
41 Osman TİTREK - International Distance Education Conference Advisory Board Üyeliği - 2010
42 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2009). “EĞİTİM BİLİMİNİN TEMELLERİ.” EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ, İSTANBUL: ŞÜKRÜ BALCI POLİS EĞİTİM MERKEZİ. 20 KASIM- 25 ARALIK . HEDEF KİTLE: KOMİSER ADAYLARI - 2009 - SAU
43 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2009
44 Osman TİTREK - SAU EF Eğitim Bilimleri Bölümü FArabi Koordinatörlüğü - 2009
45 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2008
46 OSMAN TİTREK - ZEKÂ VE ÇOCUK EĞİTİMİ, SAKARYA: MAYIS 2008, SAKARYA: GÖKKUŞAĞI SAATİ PROGRAMI-CANLI YAYIN, SAKARYA RADYO-TV (SRT)-YEREL, SAAT:10-12 - 2008 - SAU
47 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2007
48 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2007
49 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2006
50 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2006
51 MEB (2006). OKUL ÖNCESİNDE ÇOKLU ZEKÂ VE UYGULANMASI, YALOVA: HİE ENSTİTÜSÜ, 7-12 AĞUSTOS - 2006 - SAU
52 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (2005). “EĞİTİMDE KALİTE-VERİMLİLİK VE DUYGUSAL ZEK” , SAKARYA: 31.12.2005 HEDEF KİTLE: LİSE ÖĞRETMENLERİ - 2005 - SAU
53 OSMAN TİTREK - ÇOKLU ZEKÂ VE AKTİF ÖĞRENME, ANKARA: TRT INT; EĞİTİM HATTI PROGRAMI CANLI YAYINI - 2005 - SAU
54 Osman TİTREK - SAU AB Grundtvig Program Koordinatörlüğü - 2005
55 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (2004). “ÖLÇME-DEĞERLENDİRME, ÖĞRENME-ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN VELİ İLİŞKİLERİ” , SAKARYA: 20/23.11.2004. SAYI: 00/1570. HEDEF KİTLE: ALİ DİLMEN LİSESİ ÖĞRETMENLERİ. - 2004 - SAU
56 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (2002). EĞİTİM YÖNETİMİ KURSU, SAKARYA: 03-14.06. 2002. KURS NO: 48. HEDEF KİTLE: MERKEZ İLÇE OKUL MÜDÜRLERİ. - 2002 - SAU
57 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (2002). PEDAGOJİK FORMASYON KURSU, SAKARYA: 01.07.-23-08. 2002. KURS NO: 57. HEDEF KİTLE: PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAYAN ÖĞRETMENLER - 2002 - SAU
58 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (2001). “LİDERLİK” EĞİTİM YÖNETİMİ KURSU, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. YALOVA: ESENKÖY HİE ENSTİTÜSÜ. 08-19 EKİM 2001. KURS NO: 391. HEDEF KİTLE: İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILARI. - 2001 - SAU
59 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (2001). “KURUM KÜLTÜRÜ” EĞİTİM YÖNETİMİ KURSU, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ. YALOVA: ESENKÖY HİE ENSTİTÜSÜ. 30.04-40.05.2001. KURS NO: 395. HEDEF KİTLE: MEB ŞEF ADAYLARI - 2001 - SAU
60 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (2001). “ÖĞRENEN ÖRGÜTLER” ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI KURSU, SAKARYA: 06.07.2001. KURS NO: 57. HEDEF KİTLE: MERKEZ İLÇE OKUL MÜDÜRLERİ - 2001 - SAU
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Güçlü Bir Öğretmen Olma Yolunda Yetişkin Eğitimi Becerilerini Geliştirme, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Veli-Öğretmen İş Birliği Farkındalığını Arttırma
Notice My Ability, Steer My Future!
Beyond the Limits:Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools
TÜBİTAK BİDEB 2223-D: Workshop on Educational Leadership in English Language Teaching and Learning
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YABANCI DİL EĞİTİMİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN KULLANIMI EĞİTİMİ
WEL 2019: Workshop on Educational Leadership in English Language Teaching and Learning
Öğretmen Adayları için Barış Eğitimi - 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
ÖGRETMEN EGITIMINDE BARIS EGITIMI ÇALISTAY PROJESİ
Öğretmen Adaylarına Barış Eğitimi
Öğretmen adaylarına barış eğitimi
Yaygın Eğitim Metodları Eğitmen Eğitimi Projesi 2016 Teknik Destek programı TR42 16 TD0074 nolu Proje
TÜBİTAK tarafından destek sağlanan ve yürütücülüğünü Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretmen Adayları Barış için Eğitiliyor Projenin Etkinliğin hedef kitlesi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğine üye Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler
Öğretmen Adayları Barış için Eğitiliyor
Kocaeli İlindeki Okul Müdürlerine Yönelik Yönetici Formasyon Eğitimleri
Liderlik Girişimcilik ve Öğretmenlik
The Development of Enterpreneurship Through Interactive Encouragement of Creativity in Education (DETICE)
Using Schools for Developing European Citizenship USDEC 2014
The Development of Entrepreneurship Through Interactive encouragement of Creativity in Education DETICE http www detice sakarya edu tr
The Development of Entrepreneurship Through Interactive encouragement of Creativity in Education DETICE
Developing Schools For Inclusion
Developing Schools For Inclusion
Developing Leadership Skills of Women in Society Women Stars
Developing Schools For Inclusion
Developing Leadership Skills of Women in Society http www womenlead sakarya edu tr
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Emotions and leadership in organizations and educational institutes
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL Journal)
Positive Organizational Psychology and Leadership in Organizational Behavior and Culture
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL Journal)
International Journal on Lifelong Education and Leadership
International Journal on Lifelong Education and Leadership 7 (1) ve 7 (2)
5 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2019 Conference Proceeding Book
6 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL Conference Book
International Journal on Lifelong Education and Leadership
Sustainability in Leadership and Education
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 6(1)
IJLEL JOURNAL
Sakarya University Journal of Education (SUJE)
IJLEL JOURNAL
Educational Administration and Management
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 5(2)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 5(1)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 4(2)
International Journal on Lifelong Education and Leadership IJLEL 4(1)
Journal of Education and Training Studies
4 th International Conference Abstract Book
4 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL Conference Proceeding Book
IJLEL JOURNAL 4-2
IJLEL JOURNAL 4-1
Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 11a, 2018, Special Issue
ICLEL 2017 PROCEEDINGS BOOK 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ISBN:978-605-66495-2-3)
IJLEL Journal
Abstract Book 3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership
ICLEL 17 Conference Proceeding Book
Special Edition on New Tendencies in Educational Sciences 2017 Vol 5(Dec, 2017) No 12A
Vol 3 No 1 (2017): IJLEL 2017-3(1) / JANUARY-JUNE
IJLEL - INTERNATIONAL JOURNAL ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP 3(1)
IJLEL - INTERNATIONAL JOURNAL ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP 3(2)
ICLEL 2017 ABSTRACT BOOK 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 2(2)
ICLEL 2016 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL ICLEL 2016
ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK
Universal Journal of Education Reseacrh
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL PROCEEDINGS BOOK
International Journal on Lifelong Education and Leadership
International Journal on Lifelong Education and Leadership
International Journalof Lifelong Education and Leadership for ALL
ICLEL 2015 Proceeding Book
The Journal of Educational Science Research
The Online Journal of Quality in Higher Education
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLABSTRACT BOOK
New Perspectives to Develop Society Lifelong Learning and Leadership
Universal Journal of Educational Research Special Issue
ICLEL 16 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership For All Conference Proceeding Book
ICLEL 16 Abstract Book
Akademik Bakış
EJER Congress
International Journal on Lifelong Education and Leadership
International Journal of Creative Research Thoughts
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslarası Hakemli Psikiyatir ve Psikoloji Dergisi
ICLEL 2015 Konferans Abstracs Book
International Journal of Human Sciences
International Refeered Journal of Humanities Academic Sciences
Journal of Educational Science and Research
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
BİLDİRİLER
Recognising emotional abuse and mobbing in adolescents: causes and impact.
Psychological Effectof the COVID-19 Outbreak Process on School Principals (Sample of Iznik)
Creativity Levels of Turkish Students
The Relationship Between A Teachers Perception of Organizational Identity and Work Effort
The Relation Between Empathy Competence and Class Management Skills of Teachers’
The Relationship between The Extreme Communication Loads Perceived by Teachers and The Level Of Burnout During The Covid-I9 Pandemic
The Relationship Between Teachers’ Resistance to Change and Emotional Intelligence
Lifelong Learning Tendencies of the Teachers, Prospective Teachers and Students
Pre-service Teachers’ Self-Assessment of Their Distance Learning Experiences during the COVID- 19 Pandemic: Usage of Mobile Applications and Attitudes toward Technology
An Examination of The Studies That Measure The Effects of The Use of Learning Management Systems on Learners
Distance Education in COVID-19 Process: Investigating The Opinions in Terms of Different Variables
Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables
Examining the Relationship Between the Levels of Online Learning Readiness and Lifelong Learning During the COVID-19 Pandemic Process
Investigation of Faculty Members’ the EmotionalIntelligence According to Their Career Stages
The Role of Academıc Leaders in Lifelong Learnıng in Higher Education.
Leadership in Education
Anxiety of Preservice Teachers towards the Central Exam
The Effect of the School Culture on Teacher’s Behaviors
Teachers’ Opinions on the Functionality of Educational Projects
The Metacognitive Awareness Level of the Students of Midwifery and Nursing
The Perceptions of Undergraduate Students About Classroom ManagementPractices
Reasons of Exchanges of Teachers Work in Primary Schools and The Role ofPrincipals
School Principals’ Leadership Competencies in Terms of Perceptions of Teachers
School Principals’xx Leadership Competencies in Terms of Perceptions of Teachers
Reasons of Exchanges of Teachers Work in Primary Schools and The Role of Principals
The Perceptions of Undergraduate Students about Classroom Management Practices
How can we teach Industry 4.0 production to the education system?
SCHOOL ADMINISTRATORS’ ATTITUDES TOWARD INCLUSION OF CHILDREN WITHDISABILITIES IN THE GENERAL EDUCATION CLASSROOMS: A CASE STUDY OF PUBLICELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOLS IN SAKARYA, TURKEY
The Comparison of Senior and Hobby Education
The Socio- Cultural, Economic and Education Problems of the Foreign Post Gradute Students studying in Turkey
The Comparison of Senior and Hobby Education
The problems during the postgraduate education Of the teachers who continue their Phd education
Turkish language proficiency TOMER graduates
İlköğretim okullarınada öğrenci kılık kıyafet serbestliğine ilişkin öğretmen görüşleri
Justice Level of Classroom Management in Secondary Schools
ATTITUDES OF GRADUATES GETTING PEDAGOGIC TRAININGEDUCATION RELATED TO PROFESSION OF TEACHING AND MODERN TEACHING APPROACH
Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Bir Model Önerisi Higher Education and Lifelong Learning A Model Suggestion
Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki
İlkokul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik ve Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişki Bağcılar ve Bakırköy İlçeleri Örneği
Öğretmen Adaylarının Özbilinç Düzeyi ile Özsaygı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki
3 1 Eğitim Modelinin Öğrenci Üzerindeki Etkililiği
The Relationship between Leadership Behaviors of School Principals and Their Organizational Cynicism Attitudes
3+ 1 eğitim modelinin öğrenci üzerindeki etkililiği
Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Bir Model Önerisi
Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki
Yükseköğretim ve yaşamboyu öğrenme Bir Model Önerisi
Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki
Islamic Moral Values of Pre-Service Teachers of Secondary Schools
İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Göre Örgütsel Adalet Örgütsel Vatandaşlık Özbilinç ve Duyguları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Assessing teachers orientations toward inquiry science teaching instrument development and international collaboration
Sosyo kültürel ve yönetsel açidan çok kültürlü eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
YENİ EĞİTİM PROGRAMININ BAKIŞ AÇISINA GÖRE, ÖĞRETMENLERİN ROLLERİNİN ÖNEM DÜZEYİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ)
Öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliklerini sınıf yönetiminde kullanma düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları
Ethical Values And Their Requirements in Internet Based Education
KİTAPLAR
Creative entrepreneurship and human development
Creative Learning for Entrepreneurship
NEEDS ANALYSIS RESEARCH ON THE CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP COMPETENCIES LEVEL ASSESSMENT GLOBAL REPORT BOOK
CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP FOR HIGHER EDUCATION ''CURRICULUM DEVELOPMENT''
Curriculum Development: Creative Thinking and Entrepreneurship for Secondary School Students
Prof.Dr. İnayet Aydın'a Armağan
Covid 19 Pandemisi ve Eğitim
Sınıf Yönetimi
Prof.Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl
Sınıf Yönetimi
Çevirmen Psikolojisi
Çevirmen Psikolojisi
IQ dan EQ ya Duyguları Zekice Yönetme
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Sınıf Yönetimi
IQdan EQ ya Duyguları Zekice Yönetme 5 nci Baskı
entrepreneurship Via creativity For european citizenship In education
ENTREPRENEURSHIP VIA CREATIVITY FOR EUROPEAN CITIZENSHIP IN EDUCATION
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
Prof Dr Haydar Taymaz Armağan Kitabı
Sınıf Yönetimi
IQ dan EQ Ya Duyguları Zekice Yönetme
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
IQ dan EQ ya Duyguları Zekice Yönetme
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
IQ dan EQ ya Duyguları Zekice Yönetme
Eğitim Bilimine Giriş
İlk Günden Başöğretmenliğe
MAKALELER
Efficient Management of School and Teachers’ Professional Development – challenges and Development Perspectives
Reflections: Prerequisites for quality learning in the 21st century
The Creativity Levels of Preschool Teachers
Examination of the relationship between school principals' leadership styles and organisational happiness
Teachers Before and After the Covid-19 Pandemic Analysis of Attitudes Towards Distance Education( Example of Sakarya)
Effective School Research in Turkey: Content Analysis of Articles (2000-2020)
Öğretmenlerin Teknolojiye Uyumuna Yönelik Öz Yeterlik Düzeyinin İncelenmesi
Investigation of Faculty Members\u2019 Emotional Intelligence
Opinions of graduate students about distance education in the period of Covid-19 pandemic: Distance education in the period of Covid-19 pandemic
Evaluation of Lifelong Learning Centers in Higher Education: A Sustainable Leadership Perspective
The School Administrator’s Social Network Use Purposes
Teachers’ Perceptions on Causes of Organizational Dissent
IMPLEMENTATION OF TURKISH FOREIGN POLICIES AND GOVERNMENT SUPPORT AS DRIVING FORCES OF PROMOTING INTERNATIONAL STUDENTS
The Views of the Prospective Teachers on the Quality Processes of the Faculties inEducation (Sakarya University Case)
OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMAMAÇLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON)DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
The Correlation Between Metacognitive Awareness Level andSelf-Directed Learning Readiness of Undergraduate NursingandMidwifery Students
Academic Motivation and Academic Self-efficacy of Prospective Teachers
School Administrators’ Attitudes toward Inclusion of Children with Disabilities In the General Education Classrooms
The Socio-cultural Financial and Education Problems of International Postgraduate Students in Turkey
Relations between Trust in Principal and Shared Leadership
Challenges Faced by International Students in Turkey
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMALARININ ETKİLİLİK DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE REHBER HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ
Investigating primary school teachers perception of conflict management strategies used by principals
The Situation of Lifelong Education in Turkey
The Level of Innovation Management of School Principals in Turkey
The Effect of School Administrators Decision Making Styles on Teacher Job Satisfaction
Primary school principals valuation of science
Islamic moral values of pre service teachers for secondary schools
The Relationship Between Leadership Behaviors Of School Principals And Their Organizational Cynicism Attitudes
The Relationship among emotıonal intelligence EQ organızatıonal justıce OJ organızatıonal cıtızenshıp behavıour OCB
Barriers to Women s Leadership in Turkey
Türkiye de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
PERCEPTIONS OF PRINCIPALS AND TEACHERS CONCERNING THE ACHIEVED LEVEL OF ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE WITHIN PRIMARY SCHOOLS
Valuing Science A Turkish American comparison
Relations between Self Awareness and Transformational Leadership Skills of School Managers
he Change of School Employees Organizational Justice OJ Perceptions Concerning Geography According to Socio Culture
Okul Yöneticilerinin Duygularını Yönetme Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görüşleri
Emotional intelligence EQ levels of the senior students in secondary education system in Turkey based on teacher s perceptions
EMPLOYEE S ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS IN TURKISH SCHOOLS
İlköğretim okulu yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi
Öğrencilerin ortaöğretim kurumu tercihinde okullarla ilgili faktörlerin etkisi The effects of the factors about schools on students preferring the collegues
İŞYAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
İki Basamaklı 1998 ve Tek Basamaklı 1999 Üniversiteye Giriş Sınav Sonuçlarının Okul Türlerinin Başarılarına Göre Karşılaştırılması
Eğitim Yöneticileri ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ve bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını engelleyen nedenler
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMALARINI ENGELLEYEN NEDENLER I ULUSLAR ARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
ÖDÜL
SSCI Yayın Teşvik
Outstanding Development and Colloboration Award
Liepaja Belediyesi Uluslarası İşbirliği Teşekkür Ödülü
Akademik işbirliği ve başarı ödülü
Bilimsel Yayın Doktora
İndeksli Yayın Ödülleri
Ubyt
Performans Ödülü
En Başarılı Sosyal Bilimci
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
ICLEL Conferences
UZMANLIK ALANLARI
Eğitim Yönetimi